פיקסמן פיננסים נותנים לך אשראי

הלוואות לשכירים בהוראת קבע image
הלוואות לשכירים בהוראת קבע
הלוואות לשכירים-מאז 1999 בנק ישראל בשיתוף עם משרד האוצר הנהיג מדיניות הומניטארית שדאגה לרסן האינפלציה בישראל, מציאות זו הובילה לתחילתה של לקיחת הלוואות לא צמודות למדד.
ההלוואות הלא צמודות הופיעו לפני שהשוק הסתגל למציאות החדשה כלומר לסביבה נטולת אינפלציות.
המשכנתא נתפסה בתודעה בהלוואה לתווך ארוך למרות , שברוב המקרים היא נפרעת לפני הזמן.
בעקבות סקר , שערך בנק אדנים למשכנתאות עולה כי מרבית ההלוואות משכנתא בישראל הם לתקופה של 20 שנה ומעלה. אולם למעשה בפועל הם נפרעות לאחר כ- 12 שנים.
50% מהמשכנתאות ממוחזרות או נפרעות לאר 12 שנים וכ- 20% מההלוואות נפרעות לאחר כ- 5 שנים.
קצב עליית המדד המחירים לצרכן בשנים האחרונות מעיד על קץ עידן המשכנתאות הזולות, שאליו התרגלנו.
אין ניסיון מצד בנק ישראל לבלום את האינפלציה , כיוון שהריבית של בנק ישראל עומדת עדיין על סך 1.5% שנתי.
בבנק ישראל מסבירים זאת כי הריבית הנמוכה נועדה לעודד צמיחה.
מחיר הכסף האמיתי הוא למעשה שקלול של עלויות נלוות וצמודות בתוספת הריבית.
לדוגמה אם הלוואה לשכירים מוצעת בשיעור ריבית של כ- 5% לשנה והמדד באותה שנה, עומד על שיעור ריבית של 6% , העלות הכוללת של ההלוואה היא כ- 11% שנתי.
כאשר אנו לוקחים בחשבון כי ריבית הפריים , מגלמת בתוכה את עליית המדד, אנו מגיעים למסכנה כי הלוואה צמודה לפריים עדיפה על פני הלוואה צמודה למדד.
נציין כי התשלום החודשי הלוואה צמודה למדד תהיה נמוכה מזה של הפריים ( כל זאת לאור העובדה שהמדד מחושב רק לאחר חודש ) ורק בהמשך התשלום בהלוואה צמודת מדד תהיה גבוהה יותר מהלוואה צמודה לפריים.
לאור זאת , מומלץ לקחת הלוואה לשכירים בריבית קבועה לתקופות קצרות יותר, בעוד שלגבי הלוואות צמודות לפריים אנו " אדישים " לאורך התקופה.
ליצירת קשר ולפרטים נוספים לחץ כאן

הלוואות

1.הלוואות חוץ בנקאיות
2.הלוואות גישור
3.הלוואות לחובות
4.
הלוואות לשכירים
5.הלוואות לעובדי מדינה
6.
הלוואה חוץ בנקאיות
7.הלוואות ללא ערבים
8.
הלוואות מחברת ביטוח
9.הלוואות בהוראת קבע
10.הלוואות לחופשה
11.
סיוע בקבלת הלוואה
12.
הלוואות למורים
13.ה
לוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה
14.הלוואות לשיפוץ הדירה
 
15.הלוואות און ליין