פיקסמן פיננסים מציעה הלווואת כנגד שעבוד רכב או דירה,הלוואות עד 200.000אלף ש"ח לכל מטרה,אישור מיידי תוך מספר שעות,פנו למומחי האשראי להלוואות כנגד שעבוד רכב או דירה.

הלוואות כנגד שעבוד רכב או דירההלוואות כנגד שעבוד רכב או דירה
הלוואות כנגד שעבוד דירה או רכב
הלוואה לרכישת רכב ניתן לקבל דרך המערכת הבנקאית . הלוואה לרכישת רכב דרך המערכת הבנקאית, חדש או ישן עד 3 שנות וותק, ניתנת לתקופה של עד 5 בריבית נמוכה, של כ- 2% ל- 3% לשנה בתמורה לשעבוד של הרכב.
יש סניפי בנק שמתמחים בהלוואות לרכישת רכב. ההלוואות ניתנות במימון של 50% עד 100% מעלות הרכישה של הרכב, תלוי במדיניות הבנק שמשתנה מדי פעם בהתאם למצב הכלכלי במשק. ההלוואה מועברת עיי' הבנק למוכר הרכב. יש להביא בחשבון כי אחד מתנאי ההלוואה לרכישת רכב היא רכישה של ביטוח מקיף לרכב.
חברות חוץ בנקאיות נותנות הלוואות דרך מגרשים למכירת רכב, בתאום עם בעל המגרש. ההלוואה ניתנת בריבית של 6% עד 10% לשנה, תלוי בחברה המלווה. ההלוואה ניתנת תמורת שעבוד של הרכב לחברה המלווה. אחוז המימון לרכישת הרכב נע בין 60% ל- 100% תלוי במדיניות החברה. אחד מתנאי ההלוואה לרכישת רכב היא רכישה של ביטוח מקיף לרכב.
במידה ולקחתם הלוואה חוץ בנקאית לצורך רכישת רכב, הבנק בדרך כלל, יסרב למחזר את ההלוואה בעתיד, במידה ותהיו מעוניינים בכך. חשוב לציין כי, בין אם לקחתם הלוואה לרכישת רכב דרך הבנק או דרך חברה פרטית, חוץ בנקאית, סכום ההלוואה שלקחתם יחשב כחלק מסך התחייבותכם הכספיות, בבואכם לדרוש אשראי נוסף בעתיד מהמערכת הבנקאי וזאת בלי שום קשר לשעבוד הרכב להלוואה.