פיקסמן פיננסים נותנים לך אשראי

הלוואות חוץ בנקאיות לשכירים
הלוואות חוץ בנקאיות לשכירים
בעקבות צמצום האשראי, שהעניקה המערכת הבנקאית, שנבע ממשבר האשראי בשנה האחרונה, החליטו חברות האשראי להיכנס לתוך הוואקום, שנוצר והציעו הלוואות חוץ בנקאיות ללא ערבים, בנוהל זריז בתוך כשלושה ימי עסקים. על פניו זה נראה עסקה מפתה מאוד, אך בבדיקה מעמיקה מתברר כי מדובר בריביות גבוהות הנעות בין 9% ריבית שנתית במקרה הטוב לריביות של עד 17% שנתית.
הלוואות שניתנות בגובה מסגרת האשראי הפנויה של הלקוח ומשתנות בין לקוח ללקוח בהתאם להיסטורית האשראי שלו. ההלוואות ניתנות לתקופה של עד 5 שנים גובה ההחזר הגבוהה של הלוואה בכרטיסי אשראי חוץ בנקאים, יכול להוביל את הלקוח לגידול חד בהוצאות החודשיות, כשכל בקשה עתידית למחזור ההלוואה דרך המערכת הבנקאית תענה בשלילה.
חברות ביטוח ובתי השקעות מעניקות הלוואות כנגד שיעבוד של קופת התגמולים בגובה של 50% מגובה הסכומים, שנצברו בקופה, בתנאי, שהופקדו בה 36 תשלומים, או לחלופין, שהקופה צברה וותק של 3 שנות וותק. ההלוואה ניתנת לתקופה של בין 3 שנים ל5 שנים, בריביות הנעות בין 3% שנתי ל-6% שנתי, תלוי במדיניות החברה. יש חברות שנותנות את ההלוואה מכספי העמיתים ויש חברות המעניקות את ההלוואה דרך המערכת הבנקאית.
ישנם הלוואות כנגד שיעבוד קרן השתלמות, שבגינן ניתן לקחת הלוואת בלון לתקופה של עד 3 שנים, כלומר הלקוח מחזיר את ההלוואה, שקיבל בעת פדיון כספי קרן ההשתלמות בידי הלקוח. חברת כלל מימון שבבעלות חברת כלל ביטוח, מעניקה הלוואות חוץ בנקאיות לשכירים בעלי יכולת החזר גבוהה, כלומר, שההפרש בין ההכנסות וההוצאות בחשבון הבנק הוא גבוהה מ 4,000 ₪ בחודש. ההלוואות ניתנות ללא ערבויות לתקופה של בין 3 שנים ל 5 שנים על פי רמת הסיכון והיסטורית האשראי של הלקוח. הריבית על ההלוואה בכלל מימון היא בגובה 12% שנתי.
ההלוואות החוץ בנקאיות לא באות במקום ההלוואות הבנקאיות אלה על חשבון האשראי הבנקאי. כלומר במידה ולקחנו הלוואה חוץ בנקאית, סניף הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו יביא זאת בחשבון בכל בקשה עתידית שלנו לקבלת אשראי נוסף. בנוסף יכול הבנק להחליט על הקטנת מסגרות האשראי שלנו בחשבון הבנק כתוצאה מלקיחת האשראי החוץ בנקאי וזאת לצורך הקטנת החשיפה של הבנק בפני סיכון כתוצאה מיכולת החזר של הלקוח מול ההתחייבויות שלו בבנק. הבנקים נמנעים ומשיבים בשלילה לבקשות של לקוחות הבנקים למחזור ההלוואה החוץ בנקאית בהלוואה בנקאית בריבית נמוכה יותר.
הלוואה מבית השקעות
הלוואה מבית השקעות אפשרית וקלה, במידה ואתה משקיע באמצאות בית השקעות.
כספך המושקע בבית ההשקעות יכול לשמש בטוחה להלוואה.
הכסף משמש בטוחה כל עוד ההשקעה לא נמצאת בהפסד כתוצאה ממשבר פיננסי וכדומה. הלוואה מבית השקעות היא למעשה הלוואה חוץ בנקאית.
בישראל פועלים כ- 30 בתי השקעות חלקם פרטיים וחלקם נסחרים בבורסה. בתי ההשקעות מאפשרים ללקוח להחליט את מידת הסיכון בו הוא מעוניין להימצא מול ההשקעה שלו.
ישנם השקעות בסיכון גבוהה וישנם השקעות הנמצאים ברמת סיכון נמוכה. הלוואות מבית השקעות ניתן לקבל לאחר צבירת וותק של3 שנים או הפקדה של 36 תשלומים חודשיים, המאוחר מבניהם.
סכום ההלוואה הניתן הוא עד 50% מסכום כלל הכספים , שנצברו ללקוח בקופת הגמל, קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות, המנוהלים בבית השקעות. ניתן לבדוק ולהתייעץ ולקבל הצעות ממספר בתי השקעות .