משכנתא למעוקלים-חברת פיקסמן מסדרת הלוואות ומשכנתאות ללקוחות מעוקלים בבנק לבעלי נכס בלבד,כל ההלוואות והמשכנתאות באישור משרד האוצר בפריסה נוחה ומשתלמת במיוחד.

כונס נכסים בתים הינו אדם אשר מונה על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לצורך טיפול בהחזר חוב של חייב לנושה. כונס נכסים בתים נכנס לפעולה בכמה מקרים אשר קודמת להם פנייה של נושה במקרים בהם נוצר חוב והחייב אינו עומד בהחזר החוב, או לחלופין, במקרים בהם ישנו חשש שבו החייב יעזוב את הארץ ולא יעמוד בהחזרי החוב, או בהעברת הנכס לבעליו, כלומר לנושה.
במקרים כאלה יוכל הנושה לפנות אל הלשכה להוצאה לפועל לקבלת סיוע בגביית החוב, במקרים כאלה, לאחר שהמקרה נבחן בקפידה על ידי הלשכה, מנהל לשכת ההוצאה לפועל ממנה כונס נכסים בתים.
כונס נכסים בתים יכנס לתפקידו במקרים בהם:
• נוצר חוב של חייב כלפי נושה ואין ברשותו את האמצעים להחזרת החוב למעת נכס כלשהו, או אפילו ביתו, במקרים כאלה כונס נכסים בתים מעקל את הבית לטובת החוב של החייב
• החייב, בעל הנכס, שבמסגרת הסכם רכישה או כל הסכם אחר, אמור היה להעביר את הנכס על שמו של החייב ומסיבה כזו או אחרת אינו מבצע זאת, כונס נכסים בתים מקבל סמכות מידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לניהול הנכס. במסגרת ההרשאה לנהל את הנכס, החייב חייב לעמוד בכל הנחייה או החלטה אשר תתקבל בנוגע לנכס בין אם מדובר על מכירה או השכרה של הנכס. התמורה אשר תתקבל בגין הנכס תועבר אל כונס נכסים בתים, ממנו אל ראש הלשכה להוצאה לפועל אשר יחליט על חלוקת התמורה. בדרך כלל הנושה יקבל את החזר החוב שלו ומה שיוותר מכך יועבר חזרה אל החייב.
• במקרים בהם קיים חוב בין חייב לנושה, וקיימת סכנה שהחייב יעזוב את הארץ, ובכך לא ניתן יהיה לאתר אותו, מה שיפריע, יעכב ואף ימנע את תהליך הגבייה. במקרה כזה ראש הלשכה להוצאה לפועל ימנה כונס נכסים בתים, ובנוסף אף יוציא צו איסור יציאה מן הארץ על מנת שניתן יהיה לאתר אותו ולגבות את החוב.
במידה ומונה כונס נכסים בתים, הרי שעל החייב מוטלת החובה להשמע לכל החלטה אשר תתקבל מהלשכה להוצאה לפועל. צריך לזכור שכל ההחלטות מתקבלות אך ורק בלשכה להוצאה לפועל, על ידי מנהל הלשכה, בעוד כונס נכסים בתים הוא רק המוציא לפועל של ההחלטה. החייב מצידו יוכל להצטייד בעורך דין אשר יוכל לסייע לו בתהליך הגבייה והחזר החוב, להגיע להסדר פריסה או לכל הסדר אחר שיוכל לסייע לו.

1.הלוואות חוץ בנקאיות
2.הלוואות גישור
3.הלוואות לחובות
4.
הלוואות לשכירים
5.הלוואות לעובדי מדינה
6.
הלוואה חוץ בנקאיות
7.הלוואות ללא ערבים
8.
הלוואות מחברת ביטוח
9.הלוואות בהוראת קבע
10.הלוואות לחופשה
11.
סיוע בקבלת הלוואה
12.
הלוואות למורים
13.ה
לוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה
14.הלוואות לשיפוץ הדירה
 
15.הלוואות און ליין


משכנתא למעוקלים image