ענף הבנקאות בישראל הוא ענף מאוד ריכוזי אך גם בשוק כזה יכולה להיווצר תחרות גבוהה. תנאי לקיום התחרות היא הורדת החסמים שהרתיעו את הלקוחות ממעבר מבנק אחד לשני. החסמים שמונעים מלקוחות הבנקים לעבור לסניף בנק אחר הם: על הלקוח להודיע למקום עבודתו ולקמה גופים על פתיחת החשבון החדש שלהם.

 הבנקים שמספקים מגוון שירותים: ניהול חשבון עו"ש, מתן הלוואות משכנתאות, פיקדונות וכרטיסי אשראי מנסים לקשור בין השירותים השונים. לצורך מתן פיתרון לבעיה הורה בנק ישראל לצור הפרדה מבנית בתוך הבנקים בין חברות האשראי לבין הבנקאות הכללית ואפשר ללקוחות להשתמש בכל הבנקים אם כל כרטיס אשראי שיחפוץ בו, כלומר במעבר לבנק אחר יכול הלקוח להמשיך ולהשתמש בכרטיס האשראי הנוכחי, שברשותו.

כדי להגדיל את התחרות בין הבנקים הורה בנק ישראל לבנקים להנפיק ללקוח המעוניין לסגור את חשבון הבנק שברשותו ולעבור לבנק אחר, טופס מידע הכולל: פירוט על ההלוואות, שניתנו ללקוח, שמאפשר ללקוח לבחון את כדאיות פירעון המוקדם של ההלוואה ומחזור ההלוואה בבנק אחר. פירוט מסגרות האשראי בבנק של הלקוח והריביות המשולמות עליהם פירוט הפיקדונות ותוכניות החיסכון של הלקוח, האם ישנם עלויות משיכה מוקדמת של תוכניות החיסכון, האים הפיקדונות משועבדות כנגד הלוואה וכו'

פרוט ההרשאות והזיכויים של גופים שונים הרשומים בחשבון הבנק. פרוט כל הנכסים וההתחייבויות בחשבון הבנק: ניירות ערך, קופות גמל. פרוט כל העמלות שבנק גבה מראש בחשבון הבנק ועליהם יזוכה הלקוח באופן יחסי, בעת העברת חשבון הבנק. פירוט המורשים לפעול בחשבון הבנק. מידע על כרטיסי האשראי, שברשותו וכל המידע הרלוונטי להם כגון חיובים עתידיים, מסגרות וכו' הבנק אליו אתם מעוניינים לעבור יכול לסייע בהעתקת חשבון הבנק הקודם שלכם אליו.

בידי הבנקים יש חברה שתפקידה לסייע בהעתקת ההרשאות והזיכויים מהחשבון הקודם לחשבון הבנק החדש ללא צורך בפעולות נוספות מצידכם. הבנק יכול לסייע לכם להעתיק את החיובים מכרטיס האשראי הקודם לכרטיס האשראי החדש. תיק ניירות הערך עובר אוטומטית לחשבון הבנק החדש שפתחתם תוך 3 ימי עסקים, ללא צורך בהתערבות מצידכם. את הפיקדונות ותוכניות החיסכון ניתן להשאיר בחשבון הבנק הקודם ולהפוך את החשבון, ל"חשבון פאסיבי" פתוח, כלומר חשבון לצורך תוכנית חיסכון שלא נגבים ממנו עמלות עיי' הבנק.

למרות כל הפעולות, שנקט בנק ישראל לצורך הורדת החסמים בהעברת חשבון בנק והגברת התחרות, עדיין רק  כ 5% מלקוחות כלל הבנקים העבירו את חשבונות הבנק שלהם בשנה האחרונה וזאת בגלל תודעה צרכנית נמוכה. לסיוע ויעוץ בכדאיות מעבר לחשבון בנק חדש ניתן לפנות אלינו לצורך קבלת ייעוץ,לקבלת הלוואות בהוראת קבע,ללא כל התחיבות מצידך.

הלוואות בהוראת קבע עד סכום של 50אלף ש"ח ללא ערבים וללא ביטחונות בהוראת קבע בלבד אישור תוך 24שעות!!!!
הריבית בין 5%ל8%שנתי[ללא פריים]!!!
התקשרו עכשיו ליועצי האשראי המומחים שלנו 072-2617070

הלוואות בהוראת קבע-פיקסמן פיננסים
 
  צרו עמנו קשר בטופס הנ"ל ואחד מן היועצי האשראי שלנו יצור אתכם קשר בהקדם.